UE

Tytuł projektu: Nr POPW.01.02.00-26-0040/22 "Internacjonalizacja firmy Globtrak Polska Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych." PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA''

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”
 

Cel projektu: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Celem projektu jest rozpropagowanie innowacyjnego produktu Spółki na rynkach zagranicznych. Firma Globtrak Polska Sp. z o.o. specjalizuje się głównie w produkcji i wdrażaniu systemów do monitorowania pojazdów mających zastosowanie przede wszystkim w branży komunalnej. Rozpoznanie nowych rynków: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy. Nawiązanie relacji biznesowych, doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością naszej zakładki, poświęconej projektom realizowanym ze środków UE ⇒ TUTAJ