Zakłady komunalne

Globtrak dla branż

Funkcje monitorowane

OGÓLNE FUNKCJE MONITOROWANE
 • identyfikacja kierowcy,
 • monitoring paliwa,
 • kontrola parametrów jazdy
FUNKCJE DLA ŚMIECIARKI
 • czytnik RFID pojemników,
 • monitoring wagi,
 • panel kierowcy,
 • czujnik wysypu śmieci
 • czujnik pracy hakowca/bramowca
FUNKCJE DLA PLUGO-PIASKARKI I POSYPYWARKI
 • czujnik podniesienia i opuszczenia pługa
 • czujnik posypu,
 • panel kierowcy,
 • czujnik zamiatarki
FUNKCJE SYSTEMU
 • zestawienie zużycia paliwa w dowolnym przedziale czasowym
 • archiwizacja tras i danych z funkcji monitorowanych
 • realizacja planu tras
 • raportowanie do arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego
 • Ecodriving

Dzięki WADZE uzyskają Państwo efekt narzędzia, które w sposób zautomatyzowany identyfikuje pojemnik zawieszony na grzebieniu wysypu śmieciarki, który waży odebrane śmieci tworzy z tego satysfakcję i informuje na bieżąco dyspozytora o stanie wykonania zadania.

Dyspozytor otrzymuje na bieżąco informacje o stanie odśnieżania dróg, używaniu wozów ascenizacyjnych czy śmieciarek, ma możliwość kontroli pracy śmieciarki, odśnieżarki lub innego sprzętu.

CZUJNIK WYSYPU ŚMIECI
 • raport miejsc i dat w których śmieciarka była otwierana
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas kontroli środowiskowej
SEGREGACJA ODPADÓW
 • precyzyjne rozpoznanie klienta, rodzaju odpadu, ilości oddanych worków,
 • raporty z informacją o klientach spełniających lub nie  wymagania Gminy
IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW RFID
 • automatyczna identyfikacja pojemnika podczas opróżniania,
 • raportowanie
CZUJNIK PRACY PŁUGA, POSYPYWARKI I ZAMIATARKI
 • raport miejsc i dat w których pług był opuszczony, funkcja posypu była włączona lub odbywało się zamiatanie
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozliczeń ze zleceniodawcą

Efektywność gospodarki stałymi odpadami komunalnymi zależy w dużej mierze od sposobu zorganizowania procesów logistycznych w jej obrębie. Podobnie dzieje się w przypadku usług związanych z zachowaniem porządku czy drożności ciągów komunikacyjnych.

Nasza firma oferuje rozwiązanie dedykowane dla śmieciarek, pługo-posypywarek i zamiatarek, które z jednej strony uwzględnia wytyczne ustaw, a z drugiej pozwala usprawnić pracę dyspozytora oraz umożliwia redukcję kosztów pracy pojazdów do 15 %.

Statystyki Globtrak:
 • OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA DO: 40%
 • WZROST EFEKTYWNOŚCI PRACY DO : 30%
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACY DO : 20%

Korzyści i oszczędności

Oszczędnośc paliwa

Generowanie oszczędności w gospodarce paliwowej min. 15% oraz monitoring do 4 -ech zbiorników paliwa w pojeździe

Kontrola wykonywania zadań

Monitoring załadunku i rozładunku, włączenia oprzyrządowania itp. naniesiony na mapę tras pojazdu

Oszczędności eksploatacyjne

Oszczędności eksploatacyjne poprzez funkcję Ecodriving, oraz zawieranie korzystniejszych umów ubezpieczeniowych pojazdów

Gospodarowanie zasobami

Generowanie oszczędności w gospodarce zasobami floty min. 5-10%, kontrola pojazdu online, plan tras oraz raporty tras

Kontrola czasu pracy

Identyfikacja kierowcy, weryfikacja jego czasu pracy i kontrola właściwego użytkowania pojazdu. zbiorników paliwa w pojeździe

Twoje indywidualne oszczędności

Zapytaj Regionalnego Managera Produktu

Zapewniamy kompleksową obsługę

Szybki montaż

Montaż dostosowany do potrzeb klienta w dogodnym dla niego miejscu i czasie. Pełen serwis na terenie całego kraju nawet do 12 godzin od zgłoszenia

Szeroką gwarancję produktu

Gwarancją obejmujemy urządzenia, usługę montażu, funkcjonowanie systemu oraz zapewniamy jednocześnie bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy

Pomoc techniczną

Naszym klientom zapewniamy support techniczny obsługi systemu on-line bezpośrednio z indywidualnego konta klienta oraz serwis telefoniczny i wsparcie działu IT

Doradztwo i analiza danych

Profesjonalne wsparcie działu IT oraz pomoc i wdrożenia produktu przez regionalnych managerów na terenie całego kraju

FIRMA

Firma Globtrak Polska Sp.z o.o. dostarcza usługę monitoringu GPS pojazdów oraz maszyn. Monitorowane obiekty wyposaża w autorskie lokalizatory GPS produkowane na terenie Unii Europejskiej. Przy ich pomocy cyfrowe dane z pojazdów klienta przesyłane są do serwerów umieszczonych w Centrum Kolokacyjnym, a następnie prezentowane on-line poprzez System Globtrak na komputerze klienta. Świadczona w ten sposób usługa, to:

 • zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
 • kontrola paliwa
 • sprawne zarządzanie flotą
 • oszczędności w eksploatacji pojazdów
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress